Witamy w portalu NetCar4u

Wypełnij poniższy formularz w celu rejestracji swojej firmy w portalu

Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak to możliwe


Zaznacz miejscowości, w których Twoja firma świadczy usługi


Regulamin – ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU DLA PARTNERÓW

1. Zasady rejestracji w portalu NetCar4u.pl

W celu realizacji postanowień Umowy pośrednictwa w wynajmie i rezerwacji on-line, Zamawiający dokonuje nieodpłatnej rejestracji w portalu NetCar4u.pl

Podczas rejestracji Zamawiający podaje nazwę i adres wypożyczalni , której pojazdy będą udostępnione w wyszukiwarce oraz adres email, nr telefonu kontaktowego, numery NIP i REGON Zamawiającego. Po zapoznaniu się z Regulaminem stanowiącym załącznik do Umowy, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i ją akceptuje. Po potwierdzeniu procedury rejestracyjnej przez Pośrednika, Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną Umowę pośrednictwa z prośbą o jej wydrukowanie, podpisanie i odesłanie oryginału pocztą tradycyjną na adres właściciela portalu. W wiadomości potwierdzającej proces rejestracji, Zamawiający otrzymuje login i unikalne hasło uprawniające do testowego dostępu do aplikacji do zarządzania flotą. Procedurę rejestracyjną uważa się za zakończoną w momencie otrzymania przez właściciela portalu NetCar4u.pl oryginału Umowy pośrednictwa jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wiadomości z potwierdzeniem rejestracji. Wraz z upływem tego terminu dostęp do aplikacji zostaje zablokowany. Testowy dostęp do aplikacji do zarządzania flotą przysługuje danemu podmiotowi tylko raz. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej pojazdy wprowadzone przez Zamawiającego są widoczne w wyszukiwarce a Zamawiający może korzystać z pełnej funkcjonalności aplikacji do zarządzania flotą.

2. Zasady działania portalu NetCar4u.pl

Główną częścią Portalu NetCar4u.pl jest wyszukiwarka pojazdów udostępnionych przez Zamawiającego, umożliwiająca rezerwację wybranego pojazdu i dokonanie płatności w wysokości najmu jednej doby. Wyszukiwarka umożliwia wyświetlanie pojazdów wg typów pojazdów, lokalizacji, terminu najmu oraz filtrowania ich wg cen oraz dodatkowych kryteriów. Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzania prawdziwych informacji na temat pojazdów, które udostępnia do wypożyczenia oraz bieżącego ich aktualizowania.

3. Zasady udostępniania i działania aplikacji do zarządzania flotą

Integralną część portalu NetCar4u.pl stanowi aplikacja do zarządzania flotą, z której Zamawiający korzysta odpłatnie, na zasadach ustalonych w Umowie pośrednictwa. Zamawiający może dodawać do aplikacji nowe pojazdy lub edytować informacje o pojazdach już wprowadzonych. Zamawiający decyduje, które z wprowadzonych do aplikacji pojazdów mają być udostępnione do rezerwacji poprzez portal NetCar4u.pl . Główną funkcjonalność aplikacji stanowi możliwość zarządzania posiadaną przez Zamawiającego flotą pojazdów, poprzez zmianę cen najmu poszczególnych pojazdów na podstawie kalendarza. Pozwala to na optymalizację wykorzystania pojazdów w czasie. Inne funkcjonalności aplikacji dostępne dla Zamawiającego to m.in. wyświetlanie raportów i wykresów obłożenia pojazdów, drukowanie dokumentów wydania/zdania pojazdów, alarmy o konieczności wykonania przeglądów technicznych pojazdów.

4. Zasady prezentowania pojazdów w portalu

W większości przypadków Zamawiający udostępnia do wyszukiwania pojazdy bez możliwości dodawania ich zdjęć. Poglądowe zdjęcia pojazdów prezentowanych w portalu NetCer4u.pl są własnością właściciela portalu. Wyjątek stanowi typ „Pojazdy Specjalne”, dla którego Zamawiający może udostępnić dwa zdjęcia (widok ogólny pojazdu i widok wnętrza) w formacie .jpg . Tym samym potwierdza, że zdjęcia są jego własnością i wyraża zgodę na ich opublikowanie w portalu NetCar4u.pl. Wyświetlane w wyszukiwarce informacje o pojazdach pochodzą z aplikacji do zarządzania flotą, która stanowi integralną część Portalu NetCar4u.pl . Zamawiający decyduje o tym, jakie informacje na temat danego pojazdu udostępnia i które pojazdy udostępnia do rezerwacji poprzez portal NetCar4u.pl. Ceny transakcji najmu obliczane są automatycznie na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego cen najmu dla danego typu pojazdu oraz terminu najmu wybranego przez najemcę.

5. Pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek problemów z aplikacją prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 7180524 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc.techniczna@netcar4u.pl . Nasi konsultanci są dostępni w godzinach pracy biura podanych na stronie portalu.

6. Odpowiedzialność

Za świadome lub nieświadome wprowadzenie w błąd osób korzystających z portalu, polegające na podaniu nieprawdziwych lub nieaktualnych danych dotyczących pojazdów prezentowanych w portalu odpowiedzialność ponosi Zamawiający. NetCar4u.pl nie odpowiada za przerwy w działaniu aplikacji do zarządzania flotą z przyczyn niezależnych od Nas. Jednakże dokładamy wszelkich starań aby minimalizować skutki takich przyczyn.

7. Ciasteczka i bezpieczeństwo danych

Zamawiający ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, które podaje podczas rejestracji w serwisie oraz ich aktualizacji. Wszystkie dane dotyczące Zamawiającego oraz jego floty, przechowywane są na serwerach zewnętrznych, których właścicielem jest firma 1and1.pl z siedzibą w Warszawie ul. Złota 59.

8. Zmiany postanowień regulaminu

Warunki i postanowienia regulaminu mogą ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą podawane do wiadomości Zamawiającego oraz przedstawiane w formie aneksu do Umowy pośrednictwa.


Log in